Praktijkonderwijs en bedrijfsleven

Bernadette van Schendel gaat zich inzetten namens JOLO Fashion als bedrijfsvertegenwoordiger om het marktsegment MITT te adviseren over betere aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in fashion.

Vanuit deze positie brengt Bernadette belangrijke onderwerpen op de agenda van de sectorkamers, waarin sectorspecifieke afspraken worden gemaakt over de uitvoering van wettelijke taken voor de ontwikkeling van het praktijkonderwijs en afstemming met het bedrijfsleven. De sectorkamers adviseren tevens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), dat de ministers van OCW en EZ adviseert over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. In het marktsegment MITT hebben 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 4 vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs zitting. Wij zijn er trots op dat Bernadette vanuit de Jolo Fashion Group hieraan bijdraagt en haar ervaring in wilt zetten.

Veel succes gewenst Bernadette!

Plaats een reactie

Meer nieuwsbrieven