Update CAO; géén overeenstemming bereikt

Modint en de vakorganisaties hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao MITT per 1 januari 2023. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat dit zeer teleurstellend is, maar ook dat het verschil tussen vraag en aanbod op dit moment onoverbrugbaar is. Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt voor het vervolg.

Modint is buitengewoon teleurgesteld over het uitblijven van een nieuwe cao. Vooral ook omdat het een belangrijke doelstelling van werkgevers is om de koopkrachtproblemen van werknemers zo snel mogelijk te verlichten. Voorafgaand aan de onderhandelingen had Modint dan ook goede hoop dat snel een akkoord bereikt zou worden. Tijdens de onderhandelingen bleek echter dat voor vakorganisaties bepaalde punten zwaarder wogen dan het snel verlichten van de koopkrachtproblemen. Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

Inzet onderhandelingen

Cao-partijen waren zich ervan bewust dat de belangrijkste twee onderwerpen voor de onderhandelingen het loon en een verplichte generatiepactregeling zouden zijn. Tijdens de onderhandelingen is hier ook de meeste tijd over gesproken.

Loon

De looneisen van vakorganisaties waren hoger dan het landelijke gemiddelde in 2022. Ook hoger dan het gemiddelde van de maand november 2022; in deze maand is (gemiddeld) de hoogste loonstijging sinds tientallen jaren afgesproken. De eisen van de vakorganisaties worden onder andere gevoed door het beeld bij de achterban van de vakorganisaties dat de MITT de afgelopen jaren is achtergebleven in de algehele loonontwikkeling en dat de sector nog steeds buitengewoon goed draait. Voor Modint zijn de looneisen te hoog en niet passend bij de huidige economische ontwikkelingen van de sector.

Generatiepactregeling

Vanuit de kant van werknemers is er een grote wens om te komen tot een verplichte generatiepactregeling. Het is een absolute eis van vakorganisaties dat het een 80-90-100-regeling wordt, oftewel 80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Voor vakorganisaties is het ook essentieel dat werknemers hier vanaf 5 jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd gebruik van kunnen maken. Modint heeft begrip voor de wensen van vakorganisaties, maar kijkt zeker ook naar de financiële gevolgen en organisatorische uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling.

Hoe nu verder?

Natuurlijk hadden Modint en vakorganisaties graag voor de kerstdagen tot overeenstemming willen komen. In afstemming met de werkgroep Sociale Zaken reikten de voorstellen van Modint ver. Voor vakorganisaties was dit bij lange na niet ver genoeg en daardoor reden om niet in te stemmen met de voorstellen van Modint. Dat is teleurstellend maar ook hun goed recht. Voor zowel Modint als de vakorganisaties zal gelden dat goed nagedacht zal moeten worden over de vraag: hoe nu verder? Het antwoord op die vraag is nu nog onduidelijk, maar wel is duidelijk dat dit jaar geen akkoord meer wordt bereikt.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Plaats een reactie

Meer nieuwsbrieven