CAO; nog geen overeenstemming

Cao-partijen MITT komen niet tot akkoord

Op 14 februari 2023 heeft Modint met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie gesproken om te komen tot een nieuwe cao MITT 2023. Het betrof alweer de vierde ronde van de cao-onderhandelingen. Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben ook informele gesprekken plaatsgevonden. Ondanks alle voorbereidingen en de constructieve gesprekken zijn de cao-partijen gisteren niet op alle punten tot overeenstemming gekomen.

Modint en de vakorganisaties hebben vanaf de eerste onderhandelingen de doelstelling gehad om snel tot een akkoord te komen. Iedereen is zich er van bewust dat werknemers gebaat zijn bij een stijging van het loon vanwege de stijgende kosten als gevolg van onder andere de energiecrisis. Maar ook dat het belangrijk is dat die tegemoetkoming er snel komt. Met dit in gedachten heeft Modint gisteravond langdurig met vakorganisaties gesproken met als uitgangspunt te komen tot een akkoord. De onderlinge verschillen zijn op dit moment echter te groot. Modint heeft met de vakorganisaties afgesproken om snel weer met elkaar om tafel te gaan.

Plaats een reactie

Meer nieuwsbrieven